Logopedie

Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, taal, spraak, gehoor en/of slikken.
Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer onderzoek plaats naar de effecten van logopedie.

Wanneer is logopedie nodig?

Geen enkele klacht is gelijk. Per cliënt kan een klacht anders ervaren worden. Om logopedie in te zetten wordt dus eerst gekeken naar de ernst van de klacht. Hoeveel last ervaart de cliënt ervan. Dat kan bij stem anders zijn dan bijvoorbeeld bij taal of spraak. Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder kind even snel. Ook aanleg kan een rol spelen, zoals bij stotteren of leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling. Logopedische hulp is soms nodig voor het afleren van afwijkende mondgewoonten, zoals open mondgedrag, afwijkende slik, slissen en duimen. Bij bepaalde stoornissen, zoals afasie of de ziekte van Parkinson, is logopedie een deel van de behandeling. Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communiceren van de cliënt.

Wat behandelt een logopedist?

Hieronder volgen de meest voorkomende stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden. Deze staan ingedeeld in de deelgebieden stem/adem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Stem/adem
• astma, COPD
• hyperventilatie
• stemklachten, zoals heesheid, schorheid, zwakke stem of keelpijn na veelvuldig spreken
• organische stemproblemen, zoals stembandknobbels of stembandverlamming

 Spraak
•afwijkende mondgewoonten
• articulatieproblemen
• broddelen
• dysartrie
• nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet (schisis)
• neurologische spraakstoornis, zoals bij de ziekte van Parkinson
• stotteren
• vertraagde spraakontwikkeling

Taal
• afasie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
• communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking of bij dementie
• dyslexie
• vertraagde taalontwikkeling

Gehoor
• aangeboren slechthorendheid of doofheid
• auditieve verwerkingsproblemen
• revalidatie na plaatsing Cochleair Implantaat (CI)
• verworven slechthorendheid of plotsdoofheid

 Slikken
• eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen
• afwijkende slik
• slikstoornissen bij volwassenen

Meer informatie over bovenstaande stoornissen en de behandeling van de logopedist, is te lezen op www.logopedie.nl/site/home