Voorwaarden

Verwijzing
De logopedist behandelt op verwijzing van de huisarts of medisch specialist of op basis van een logopedische screening. Bij de eerste afspraak in de praktijk neemt u de verwijsbrief mee, evenals uw verzekeringspasje en identiteitskaart of paspoort. Wilt u een verandering van verzekering of verzekeringsnummer zo spoedig mogelijk doorgeven?

Behandeling
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een intake-gesprek of een screening. Voor een uitgebreid onderzoek zijn soms meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt.

De behandeling duurt maximaal 25 minuten, meestal 1 keer per week. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden.

Tijdens de behandeling wordt er geoefend en is het de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen in overleg met de behandelend logopedist. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten.

Verhindering
Indien u bent verhinderd, dan dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan de logopediepraktijk te laten weten. Als u later afzegt, wordt de behandeling in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Bij niet tijdig afmelden zijn wij derhalve genoodzaakt de behandelkosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen. In 2024 bedragen deze €42,50 per behandeling.

Waarneming
Indien nodig wordt bij langdurige afwezigheid van de logopedist de behandeling overgenomen door een collega.

Vergoeding
Logopedische behandeling zit in de basisverzekering en wordt dus door de zorgverzekeraar vergoed. Het kan zijn dat na een bepaalde behandelperiode een machtiging voor vervolgbehandeling dient te worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. Declaraties van de gegeven behandelingen worden maandelijks rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. De tarieven voor logopedie zijn door uw zorgverzekeraar vastgesteld.

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten en informatie van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de WGBO worden nageleefd. Onze Privacy Policy kunt u hier nalezen.

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Dit kunt u hier inzien.

Betalingsvoorwaarden
De algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd door de NVLF onder aktenr.159/2000 bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht dd.29 mei 2000, kunt u hier inzien.