Werkwijze

Intake
De eerste afspraak bestaat uit een intake-gesprek, waarin uw klacht en hulpvraag wordt besproken.

Onderzoek
Na de intake zal er nader onderzoek plaatsvinden, hiervoor zijn soms meerdere afspraken noodzakelijk.

Behandelplan
Na het onderzoek worden de testresultaten met u besproken, en wordt beslist of behandeling volgt. Hiertoe wordt een behandelplan opgesteld en met u doorgenomen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten.

Evaluatie
Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. In overleg wordt de behandeling voortgezet, gestopt of er wordt, indien nodig, een aangepast behandelplan gemaakt.

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een algemeen geldend wettelijk eigen risico. Voor 2024 is dit vastgesteld op € 385,-.

Voor logopedische behandeling heeft u een verwijzing van een huisarts, tandarts of medisch specialist nodig.